Novinky

 

 

Novinky vykonávané na OMICHE oddelení FNsP FD Roosevelta v Banskej Bystrici

 

1. Intragastrický balónový systém BIB – alternatíva redukcie hmotnosti.

 

BIB = BioEnterics Intragastric Balloon = intragastrický balón

 • predstavuje nechirurgický, teda konzervatívny spôsob redukcie hmotnosti
 • princípom váhového úbytku je redukcia príjmu stravy, ktorá je spôsobená zmenšením kapacity žalúdka. Tá je     menšia oobjem balónika, ktorý je zavedený do žalúdka.
 • BIB predstavuje dokonale okrúhly, silikónový balón shladkým povrchom odolným vo?i žalúdo?nej kyseline, ktorý sa plní fyziologickým roztokom.

BIB je jemný, silikónový balón, ktorý sa zavedie dovnútra žalúdka a vyplní sa fyziologickým roztokom. S balónom budete ma? pocit nasýtenia, nebudete cíti? hlad. Balón sa vyberie po 6 mesiacoch. S pomocou BIB sa ?ahšie prispôsobíte zmene životného štýlu, ktorý je potrebný na zhodenie nadbyto?ných kíl.

Pacienti so zavedeným BIB musia pravidelne chodi? na kontroly a musia rešpektova? odporú?ané rady – princípy životosprávy, stravovacie návyky a telesný pohyb, cvi?enie

Nie každý je vhodný na zavedenie BIB

Záujemca o BIB

 • musí mať minimálne 18 rokov
 • musí mať nadváhu minimálne 10-15 kg nad svoju ideálnu hmotnosť
 • musí súhlasiť so zavedením BIB, čo potvrdí podpisom informovaného súhlas a musí byť  pripravení seriózne plniť program pod lekárskym dohľadom

BIB sa nemôže zaviesť pacientom

 • s ochorením žalúdka a po operáciách žalúdka a dutiny brušnej – záleží od typu ochorenia a operačného výkonu
 • so závažnými ochoreniami obličiek, pe?ene a pľúc
 • na liečbe steroidmi
 • neschopným a neochotným spolupracovať
 • závislým na liekoch, alkohole a drogách posledných 12 mesiacov
 • tehotným ženám

Pred každým zavedením BIB je nutné dôkladné preskúmanie zdravotnej dokumentácie a GFS vyšetrenie a v prípade pochybností aj iné odborné vyšetrenia.

Zavedenie BIB

 • uskutočňuje sa ambulantne, alebo podľa uváženia s 1-2 dňovou hospitalizáciou
 • pacient je v analgosedácii ako pri bežnom GFS vyšetrení
 • výkon trvá približne 20 minút
 • po zavedení má pacient prvé dni až týždne pocit tlaku v nadbrušku amôže ma? aj pocity na zvracanie, preto musí byť prvý týždeň na tzv. tekutej diéte a budete musieť piť veľa tekutín. Postupne prejde na normálnu stravu.

Výhoda BIB

 • pacient nepodstupuje celkovú anestézu ani operáciu sotvorením dutiny brušnej
 • v prípade akýchkoľvek ťažkostí je možnosť kedykoľvek balón odstrániť
 • zavedenie balóna je do?asné a nespôsobuje žiadne ireverzibilné zmeny
 • hoci pacient prijíma menej stravy má pocit sýtosti
 • pacient sa naučí novým stravovacím návykom, čo zlepší jeho celkovú kondíciu a zdravotný stav
 • celý čas je pod dohľadom lekárov

Aký výsledok môžete očakávať?

Výsledok redukcie hmotnosti je závislý predovšetkým na zodpovednosti a prístupe pacienta. Nemožno očakávať, že samotné zavedenie balóna vyrieši tento problém. Je nutné osvojenie si správnych stravovacích návykov a zotrvať v nich aj po vybratí balóna.

Výsledky využívania tejto metódy udávajú asi 70% úspešnosť redukcie hmotnosti od 5 do 15 %.

V prípade nárastu hmotnosti po niekoľkých mesiacoch od zrušenia BIB sa môže zaviesť nový BIB aj opakovane.