Kongresy - info

Na tejto stránke Vás budeme informovať o kongresoch doma aj v zahraničí. Nájdete tu základný oznam o kongrese a www link s informáciami o kongrese.

 

 

Vážené kolegyne/kolegovia.

Súčasná situácia na Slovensku a v Čechách nám neumožňuje zrealizovať avizovaný

X.kongres miniinvazívnej chirurgie a XXXVI.stredoslovenské chirurgické dni

v plánovanom termíne v novembri 2020.

 

Termín kongresu sme presunuli na 3. - 4. jún 2021

 

Veríme, že v tomto termíne nám situácia umožní kongres zrealizovať.

 

 

 

 

Organizátori:

 

Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

II. Chirurgická klinika SZU

Slovenská chirurgická spoločnosť

Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

 

Slovenská zdravotnícka univerzita

Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

LuMa BB

 

 

 

Poriadajú

 

X. Kongres miniinvazívnej chirurgie

s medzinárodnou účasťou

 

+

XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

 

Téma:

Videokazuistiky

Odporúčané postupy + "Ako to robím ja" - 1.deň

 Zaujímavé kazuistiky + live prenos - 2.deň

 

Termín konania: 3. - 4. jún 2021

Miesto: Hotel Partizán, Tále

 Prezident kongresu:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

 

Vedecký sekretariát:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

Organizačný výbor:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

MUDr. Barbara Mrázová

Erika Kubeková 

www.sech.sk