Kongresy - info

Na tejto stránke Vás budeme informovať o kongresoch doma aj v zahraničí. Nájdete tu základný oznam o kongrese a www link s informáciami o kongrese.

 Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

II. Chirurgická klinika SZU

Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

 

Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

 

 

poriadajú

 

 

VIII. Kongres miniinvazívnej chirurgie

 

s medzinárodnou účasťou

 

 

Téma:

 

Videomaratón - operačné postupy, zaujímavé nálezy, typy a triky

 

 

Miesto: Hotel Partizán, Tále

Termín konania: 22. - 23. november 2018

 

 

Prihlášku na aktívnu aj pasívnu účasť môžete zasielať na adresu:

e-mail: endotouch@gmail.com

v časovom rozmedzí september - oktober 2018

 

Po 1.novembri nebudeme prijímať prednášky

 

Ubytovanie bude možné si osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu..

 

Kongresové poplatky:

1, lekári nad 35 rokov            -           50,- Eur

2, lekári do 35 rokov              -           30,- Eur

3, zdravotné sestry                 -           15,- Eur

 

                                                                           

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

               Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

                       Organizátori