Kongresy - info

Ďakujeme všetkým účastníkom X.kongresu miniinvazívnej chirurgie a endoskopie za pasívnu aj aktívnu účasť.

 

Kongres prebehol podľa v súčasnosti potrebných pravidiel.

Tešíme sa na kongres v budúcom roku

 

doc.MUDr. Ľubomír Marko Ph.D., doc.MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. - organizátori