Školiace akcie

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o odborných chirurgických školeniach konaných na OMICHE oddelení FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

 

Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie

pri FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 

Krátkodobé jednodňové kurzy mini invazívnej chirurgie v B. Bystrici
            Na Oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici ponúkame v spolupráci s firmou Johnson&Johnson a Covidien kurzy určené pre všetkých chirurgov.    


 

Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia

Termín: 26.1.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

4-5 účastníci partner Ethicon

 

Kurz: Laparoskopické riešenie inguinálnej hernie

Termín: 7.2.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

4-5 účastníci partner Ethicon

 

Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia

Termín: 23.2.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

5 - 6 účastníci,  partner Medtronic

 

 

Kurz: MIVAT

Termín: 7.3.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

2-3 účastníci partner Ethicon

 

NOVINKA!! - dvojdňová akcia

Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia

Termín: 22.-23.3.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

4-5 účastníci partner Ethicon

 

 

Kurz: Laparoskopické riešenie inguinálnej hernie

Termín: 25.4.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

4-5 účastníci partner Ethicon

 

Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia

Termín: 18.5.2017

Miesto konania: OMICHE - FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontakt: lmarko@nspbb.sk

Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk

4-5 účastníci partner Ethicon

 

 

  

 

 

 

 

 

Nadácia Chirurg Banská Bystrica

 

 

Nadácia Chirurg, Sládkovičova 58, Banská Bystrica, je nadácia, ktorej úlohou je zabezpečiť prístrojovo OMICHE oddelenie v Rooseveltovej nemocnici, spríjemniť a skvalitniť pobyt pacientov na oddelení a starať sa o vzdelávanie.

Snažíme sa o rozvoj miniinvazívnej chirurgie, endoskopie a sonografie.

Staráme sa o vzdelávanie a o publicitu laparoskopie na Slovensku.

 

V prípade možnosti pomôcť– účet v Tatrabanke – 2621782200 / 1100