OMICHE oddelenie

Názov odddelenia :

OMICHE

oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie

 

Lokalizácia a rozloženie oddelenia :

FNsP FDR Banská Bystrica

- oddelenie – lôžka - blok B1, 4. poschodie  -  6 izieb / 16 lôžok.
Telefónny kontakt : 048 441 3014

Z toho 1 izba je zaradená ako nadštandardná ( samotka, sprcha, WC, odlišné poste?né prádlo, TV prijíma?, rádio - poplatok á 15,- eur/24 hodín )

 

Adresa oddelenia :

OMICHE, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

 

Činnosť oddelenia :

a, Miniinvazívne a laparoskopické operácie

b, diagnostická a terapeutická endoskopia

c, klasické chirurgické operácie

 

Personálne obsadenie OMICHE oddelenia

Na OMICHE oddelení pracujú 4 dvojatestovaní chirurgovia, traja neatestovaní lekári v príprave na chirurgickú atestáciu, na oddelení pracuje 7 zdravotných sestier a na ambulanciách pracujú 4 zdravotné sestry.              

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph. D. – primár oddelenia Pracovný mail – lmarko@nspbb.sk. Narodil sa v roku 1962 vo Zvolene. Medicínu vyštudoval na LF UK v Martine. V roku 1987 začal pracovať na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici. V roku 2005 vzniklo vo FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica OMICHE oddelenie ( oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie ), kde v súčasnosti zastáva funkciu primára oddelenia. Absolvoval školiace pobyty v Košiciach, Bratislave, Viedni, Trinci, Prahe, Hamburgu, Uppsale, Bostone, Singapure. V popredí jeho záujmu je laparoskopická a miniinvazívna chirurgia a chirurgická endoskopia. Je autorom viac ako 200 prednášok, autorom a spoluautorom 70 publikácií,  autorom šiestich monografií a spoluautorom dvoch monografií.                                                                      

MUDr. Peter Vladovičzástupca primára oddelenia. Pracovný mail - pvladovic@nspbb.sk. Narodil sa v roku 1970 v Banskej Bystrici. Promoval v Košiciach v roku 1994 na LF UPJŠ, v odbore všeobecné lekárstvo. Má špecializáciu v odbore všeobecná chirurgia – absolvoval atestáciu I. a II stupňa. Od ukončenia lekárskej fakulty pracoval na Chirurgickej klinike NsP FD Roosevelta v Banskej Bystrici. Získal certifikát v odbore abdominálna sonografia. V roku 1998 absolvoval štúdijný pobyt v digestívnej chirurgii a endokrinochirurgii v Paríži u prof. Parca. V roku 2005 sa zúčastnil školenia v miniinvazívnej chirurgii štítnej žľazy u prof. Miccoliho v Pise v Taliansku. Od septembra 2005 pracuje na OMICHE oddelení FNsP FDR BB.      

MUDr. Peter Molnár - pracovný mail – pmolnar@nspbb.skNarodil sa v roku 1955 v Leviciach. Je absolventom medicíny na LF UK v Martine, kde promoval v roku 1980. Od roku 1980 pracoval na chirurgickej klinike SZU  vo FNsP F. D. R. v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje na OMICHE oddelení. Je jedným zo zakladateľov endoskopického servisu na chirurgickej klinike. V rokoch 1992 – 1996 pracoval ako chirurg v Hamad Hospital, Doha Qatar. V popredí jeho záujmu je chirurgia pažeráka, štítnej  žľazy.                                   

MUDr. Roman Koreň - pracovný mail – rkoren@nspbb.sk. Narodil sa 10.8.1972 v Banskej Bystrici. Je absolventom Jeseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Od 1. 7. 1996 pracoval na Chirurgickej klinike SPAM NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Získal špecializáciu I stupňa zo všeobecnej chirurgii a v roku 2005 absolvoval atestáciu z gastroenterochirurgie. Zaujíma sa o detskú chirurgiu, endoskopiu a laparoskopiu. Absolvoval školenia v Českej republike a v Poľsku. Získal certifikát z digestívnej endoskopie.         

MUDr. Alena Slobodníková. Narodila sa 14.7.1982 vo Zvolene. Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, kde v roku 2006 promovala v odbore všeobecné lekárstvo. V rokoch 2006-2007 pracovala na chirurgickom oddelení v Regionálnej nemocnici v Banskej Štiavnici a v roku 2008 začala pracovať na Chirurgickej klinike NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.   

MUDr. Lukáš Kokorák - pracovný mail: lkokorak@nspbb.sk, narodil sa 4. mája 1985 v Spišskej Novej Vsi. Štúdium na lekárskej fakulte ukončil na LF UJPŠ v Košiach, kde promoval v odbore všeobecné lekárstvo v roku 2010. Je zaradený do atestačného programu všeobecná chirurgia.

MUDr. Michal Gurin - pracovný mail: miso.gurin@gmail.com, narodil sa 4. októbra 1987 v Spišskej Novej Vsi. Štúdium na lekárskej fakulte ukončil na LF UK v Bratislave, kde promoval v odbore všeobecné lekárstvo v roku 2013.

MUDr. Igor Dubeň – narodil sa 25. júna 1991 v Bardejove. Štúdium všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave ukončil v roku 2015. Je zaradený do atestačného programu všeobecná chirurgia.