Typy operácií

Typy operácií, vykonávané tímom chirurgov na OMICHE oddelení

 

Na OMICHE oddelení rutinne vykonávame miniinvazívne ( laparoskopické, torakoskopické a MIVAT ) operácie.

Miniinvazívne ( laparoskopické, torakoskopické a MIVAT ) operácie sú chirurgické operácie, pri ktorých sa snažíme o čo najmenšie porušenie integrity brušnej steny,  hrudnej steny resp. kože v oblasti krku. Výsledok operácie pritom musí byť minimálne rovnaký ako pri klasickej operácii.

Oproti klasickej operácii má však miniinvazívna operácia veľa výhod, ako napr. :

  • výrazný kozmetický efekt – minimálne kožné rany – 0,5-1 cm ve?ké rany
  • výrazne menšia pooperačná bolestivosť
  • skorší návrat črevnej peristaltiky
  • skoršia mobilizácia pacienta po operácii
  • skrátenie hospitalizácie
  • skrátenie prácenschopnosti

 

a, Na našom oddelení vykonávame rutinne nasledujúce miniinvazívne operácie :

 

- laparoskopická cholecystektómia – miniinvazívne odstránenie žlčníka pri rôznych ochoreniach žlčníka

 

- laparoskopická apendektómia - miniinvazívne odstránenie slepého čreva – hlavne pri diagnóze chronického zápalu slepého čreva

 

- laparoskopická mesh plastika – miniinvazívna operácia slabinovej prietrže ( hernie, resp. pruhu ) s použitím špeciálnej herniovej sieťky

 

- laparoskopická fundoplikácia a hiátoplastika – miniinvazívna operácia pri hiátovej hernii a gastroezofageálnom refluxe – t. j. pri pálení záhy a vracaní sa stravy zo žalúdka do pažeráka

 

- laparoskopická kardiomyotómia – miniinvazívna operácia pri achalázii, t. j. pri zúžení prechodu medzi pažerákom a žalúdkom

 

- laparoskopická splenektómia – miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni slezina – v tomto prípade na operáciu indikuje pacienta hematológ, pri?om ide hlavne o nasledujúce diagnózy – ITP, AIHA, cysty sleziny, .

 

- laparoskopická adrenalektómia - miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni nadoblička – v tomto prípade na operáciu indikuje pacienta endokrinológ, pri?om ide hlavne o nasledujúce diagnózy – hormonálne aktívne lézie nadobličiek, hormonálne neaktívne lézie nadobličiek - incidentalómy, cysty nadobličiek, hormonálne aktívne hyperplázie nadobličiek.

 

- laparoskopická bandáž žalúdka – u pacientov s diagnózou morbídnej obezity, ktorých BMI presiahlo hodnotu 40 alebo u pacientov s BMI nad 35, ktorí majú pridružené ochorenia ( vysoký tlak krvi, cukrovku, výrazné problémy s chrbticou alebo veľkými klbmi, spánkové apnoe, dýchacie ťažkosti ).

 

- laparoskopické operácie hrubého čreva a konečníka – na tieto operácie sú indikovaní pacienti s nádorovými ochoreniami hrubého čreva a konečníka, ďalej pacienti s divetikulózou ( výdutinami črevnej steny ) po prekonanej divertikulitíde ( po prekonanom zápale týchto výdutín ) a pacienti s tzv. dolichocolon – t. j. pacienti s RTG alebo CT dokázaným predlženým hrubým črevom, ktorí trpia na úporné obstipácie, ktoré nie sú zvládnuteľné konzervatívnou liečbou.

 

- laparoskopická operácie na pečeni – ide hlavne o fenestráciu ( otvorenie ) cysty pečene, resp. odstránenie menšieho ložiska pečene – adenómu, resp. FNH alebo menšieho MTS ložiska

 

- laparoskopické operácie na žalúdku – pri žalúdku je možné miniinvazívne vykonať pomerne širokú škálu operácií – odstránenie adenómu žalúdočnej steny, odstránenie stromálneho nádoru steny žalúdka – tzv GIST nádor žalúdka, odstránenie rozsiahleho polypu žalúdka ( neodstrániteľného endoskopicky ), gastroenteroanastomózu - spojkovú operáciu medzi žalúdkom a črevom pri neoperovateľných nádoroch iných orgánov, ktoré spôsobujú stenózu-zúženie prechodu medzi žalúdkom a črevom ( poruchy prechodu stravy zo žalúdka do ?reva ), prípadne aj čiastočnú alebo kompletnú - totálnu resekciu žalúdka – kompletne laparoskopicky pri nezhubných aj pri zhubných nádoroch žalúdka.

 

- laparoskopické tzv. sleeve resekcie žalúdka pri morbídnej - chorobnej obezite ako alternatívu ku bandáži žalúdka

 

- laparoskopické operácie na pankrease – derivácia ( drénovanie ) chronických pseudocýst pankreasu do žalúdka alebo do čreva

 

- miniinvazívne operácie na štítnej žľaze – MIVAT operácie – ide o videoasistované operácie štítnej žľazy, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2-3 cm )

 

- miniinvazívne operácie na prištítnych telieskach – MIVAP operácie – ide o videoasistované operácie prištítnych teliesok, pričom prištítne teliesko sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2-3 cm )

 

 

b, Na našom oddelení vykonávame aj bežné klasické chirurgické operácie :

 

- z bežných klasických operácií vykonávame nasledovné operácie :

 

operácie kŕčových žíl na dolných končatinách,

operácie hemoroidov ( zlatej žily ) – aj staplerovou metódou podľa Longa ( pri prolabujúcich hemoroidoch )

klasické operácie žlčníka,

všetky typy operácií na žalúdku ( pre nádorové aj iné ochorenia žalúdka ),

všetky typy operácií na na tenkom aj hrubom ?reve ( pre nádorové aj iné ochorenia ?reva ),

operácie štítnej žľazy,

 

 

V prípade záujmu o uvedené typy operácií, je potrebná osobná konzultácia na našej ambulancii ( všeobecnochirurgickej ambulancii na 5. poschodí v bloku B1 ).

Tu pacienta vyšetríme, vysvetlíme postup operácie a v prípade záujmu dohodneme obojstranne akceptovaný termín operácie.