Kontakty

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D. - primár :

- pracovňa                                      -    048 441 2230

- ambulancia                                    -    048 441 3015  

- endoskopická ambulancia                 -    048 441 3000

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Peter Molnár - chirurg :

- pracovňa                                      -    048 441 2903

- ambulancia                                    -    048 441 3015  

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Peter Vladovič - zástupca primára

:

- pracovňa                                      -    048 441 2987

- ambulancia                                    -    048 441 3015  

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Roman Koreň - chirurg :

- pracovňa                                      -    048 441 3002

- ambulancia                                    -    048 441 3015  

- endoskopická ambulancia                 -    048 441 3000

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Alena Slobodníková - chirurg v príprave :

- pracovňa                                      -    048 441 3003

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Davorína Dibáková - chirurg v príprave :

- pracovňa                                      -    048 441 3003

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Lukáš Kokorák -  chirurg v príprave :

- pracovňa                                      -    048 441 3002

- oddelenie                                      -    048 441 3014

 

MUDr. Michal Gurin -  chirurg v príprave :

- pracovňa                                      -    048 441 3002

- oddelenie                                      -    048 441 3014